Restaurante Mugarra 94 423 39 14

 
Reservas

Iristerraztasuna

Restaurante Mugarra-en web atariari eta hartan ageri diren elementuei loturiko jabetza intelektualaren eskubideak Restaurante Mugarra erakundearenak eta haren bazkidetuenak dira.

Restaurante Mugarraek beretzat gordetzen du, noiznahi eta aurretik ezer jakinarazi gabe, web orriko informazioa aldatzeko edo eguneratzeko, edo web orriaren beraren konfigurazioa edo aurkezpena aldatzeko edo eguneratzeko eskubidea. 

Restaurante Mugarraek ez du bermatzen weberako sarbidean edo barneko edukian inolako arazorik egongo ez denik, ezta web orria beti eguneraturik egongo denik ere. Alabaina zeinahi arazo saihesteko, edo ahalik eta bizkorren konpondu zein eguneratzeko, beharrezkoak diren ahalegin guztiak egingo ditu.   

Webera sartzeko bide eta modua eta baita barneko informazioari eman dakiokeen erabilera ere, sartzen denaren edo erabiltzen duenaren erantzukizuna izango da, eta soilik berea. Restaurante Mugarraek ez du bere bizkar hartuko sarbide edo informazioaren erabileratik sor daitekeen inolako ondorio edo kalterik. Salbuespenak izango dira, bestalde, bere eskumenak egikaritzean zorrotz-zorrotz bete beharko dituen lege xedapenak aplikatzearen ondoriozko jarduera guztiak.   

Restaurante Mugarraek ez du bere bizkar hartuko, halaber, web orriak aipatzen dituen hirugarrenekiko konexioetan edo esteketan biltzen den edukitik eratorritako inolako erantzukizunik.  

Honako web honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiliz gero eta Restaurante Mugarraen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideetan zeinahi kalte edo galera sortuz gero, legez dagozkien ekintzak egikarituko dira; eta hala dagokionean, aintzat hartuko dira egikaritze horretatik eratorritako erantzukizunak.